Om Synneva

Med sin unike bakgrunn som skuespiller, sanger og pedagog har Synneva fått en helt spesiell posisjon som foredragsholder i Norge.

Vi hadde et virtuelt foredrag med Synneva, definitivt den beste investeringen vi har gjort for teamet vårt i 2020!
Imponerende foredragsholder som formidlet energi og engasjement selv over skjermen samtidig som hun engasjerte alle som var med på foredraget! Anbefales!
Mari Svendsen, teamleder WintershallDea

Profesjonell foredragsholder siden 2010
Med spisskompetanse på kommunikasjon, bedriftskultur og ledelse, bidrar Synneva til å motivere, gi økt kunnskap og å løfte organisasjonen. Hun har vært profesjonell foredragsholder siden 2010, og har også betydelig kunnskap innen sosiale medier. Her bistår hun med strategier og godt innhold, blant annet for Q-Meieriene og Kavli. Synneva har vært konferansier i over 20 år, blant annet to ganger for Oslo Business Forum.

Humor og kunnskap
I sine foredrag byr Synneva på seg selv med fortellinger, erfaringer og noen ganger en sang! Hun har en unik evne til å se og involvere sitt publikum. Med energi og tilstedeværelse setter hun i gang refleksjoner hos deltakerne som kan skape viktige forandringer internt i et selskap. Det handler om å ansvarliggjøre hver enkelt, både leder og ansatt. Hvordan påvirker vi hverandre med vår kommunikasjon? Verbalt og non verbalt. Hvem har ansvar for hvordan din kommunikasjon er? Du. Bare du. Derfor er det viktig at du har gode verktøy og vet hvordan du påvirker andre hele tiden. Synneva viser med hele seg hvordan kommunikasjonen vår virker. Med humor og masse kunnskap!

Verdiskapende kultur
En god verdiskapende kultur skapes ikke av seg selv. Ledelsen er ansvarlig for å sette rammer som skaper en trygg og god atmosfære. Da er lederkommunikasjonen avgjørende. Hvordan kan du som leder inkludere de ansatte, slik at alle får et eierforhold til selskapet? Slik at alle ønsker å bidra til å skape trivsel og engasjement? Bruk tid på flokken din! Vær engasjert og tilstede sammen med medarbeiderne. Lytt og gi ros så ofte du kan! Trivsel viser igjen på bunnlinja.

«Og for en inspirasjon det ble! Synneva anbefales på det varmeste.»
Tor Arnesen, adm. dir. A/S Norske Shell.

Bakgrunn
Synneva Erland har stått på ulike scener hele livet og har solid utdannelse fra universitet og høyskole. Hun har mange års erfaring som artist, skuespiller, regissør, prosjektleder og adjunkt. Hun eier firmaet Synneva Erland Kommunikasjon (siden 2010), og er grunnlegger av Norsk lederkonferanse sammen med June Kristin Lima.
Fra januar 2016 er hun assosiert partner i kommunikasjonsbyrået Holtskog AS i Oslo. Hun er sertifisert som en del av FuelTeamet i det internasjonale selskapet Fuelbox. I tillegg har hun vært fast leverandør til Gründerarena Jæren som etablererveileder, der hun også var prosjektleder for Mind Your Own Business (MYOB), et etablererkurs for gründere med utenlandsk opprinnelse. Hun er i stallen til store foredragsformidlere, både nasjonale og internasjonale, som Athenas, Talerforum, Confex, Norsk Foredragsformidling, WomenTalk og Talerlisten.
TV Vest har leid Synneva inn som kommunikasjonsekspert i flere sesonger til debattprogrammet Arena, og lokalavisen Jærbladet har hatt henne som en av sine faste bloggere. Synneva er sterkt engasjert i sosiale media, og har blitt fremhevet som en av åtte store twitterpoeter i Norge. Hun har i seks år vært frivillig veileder ved Global Dignity Day.

Se utfyllende CV på: Linkedin

Kunder og samarbeidspartnere

Synneva Erland