Better together!

august 20

Flere studier viser at selskaper som klarer å bygge en sterk fellesskapsfølelse og en god bedriftskultur er mer lønnsomme enn andre. Det handler blant annet om trivsel og produktivitet, om lagfølelse og engasjement. Forskning viser at lønnsomhet er uløselig knyttet til kultur. Men en god, verdiskapende kultur skapes ikke av seg selv. Alle i selskapet har et ansvar for at man skal lykkes. Nå røyner det på for fellesskapsfølelsen hos mange. Vi savner hverandre og de uformelle samtalene, flokken vår. I foredraget Better together! reflekterer vi rundt kommunikasjon, påvirkningskraft og hvordan vi alle kan skape mer interaksjon, større engasjement og økt fellesskapsfølelse, spesielt med tanke på hjemmekontor og mange skjerm-møter.

  • Hvordan kan vi alle bidra til å skape god kommunikasjon og gode virtuelle møter?
  • Hvordan kan jeg som medarbeider samarbeide bedre både fysisk og på skjerm?
  • Hvilke verktøy kan vi bruke for å inspirere hverandre?
  • Hvilke grep kan vi ta på dager med vegg til vegg-møter fra hjemmekontoret?

Med varme og glimt i øyet deler Synneva noen av de viktigste verktøyene hun har for å skape gode relasjoner og et godt miljø på arbeidsplassen. Både virtuelt og fysisk.

Bestill foredraget her: Better together!