Synneva Erland er blant landets fremste foredragsholdere på sine felt, og skreddersyr foredrag, også på engelsk. Alle foredrag kan utvides med debatter, diskusjoner og workshops, til både halvdags og heldags lengde.

FOREDRAG

Sosiale medier – identitet, kommunikasjon og nettverksbygging (Foredragsrekke: velg et eller flere!)

  • Facebook og sosial mediestrategi – bruk verktøyene bevisst!
  • LinkedIn – bygg en god profil og utnytt potensialet maksimalt
  • Sosiale medier og nettverksbygging

Utnytter din bedrift det enorme potensiale vi har i sosiale medier maksimalt? Hvor strukturert bruker dere LinkedIn og Facebook? Har dere en sosial mediestrategi som står i samsvar med kommunikasjonsstrategien? Hva med nettverksbygging? Har du faste rutiner for hvordan du bygger nettverket ditt ved hjelp av sosialdigitale plattformer? Målet med disse foredragene er å gi økt kunnskap og bevissthet rundt bruk av sosiale medier. Å vise hvordan man bygger opp profiler på LinkedIn og Facebook. Skape bevissthet rundt gode rutiner i forhold til nettverksbygging. Å gi tips og triks, samt trender og konkrete eksempler.

Walk the talk! – om ledelse, konsekvenskultur og ansvar
Hvordan sette selskapets verdier ut i handling? Hvordan kan dere sammen bygge en kultur der dere løfter ilag og vet hvilke konsekvenser det får dersom man ikke bidrar. Et engasjert foredrag om ansvar, rollefordeling og konsekvenser. Synneva snakker om den gode lederen og den gode medarbeideren. Hun løfter fram flere eksempler på personer som har lært henne mye om tilstedeværelse, konsekvenskultur og ansvar..

Walk the talk! – gjør hva du sier, si hva du gjør – med handling.

FUEL THE WORLD! Kommunikasjon og ledelse i et helhetlig perspektiv
Skap en arena for å møtes ansikt til ansikt til gode samtaler der dere utvikler og styrker enkeltmennesker, relasjoner og organisasjonen gjennom deling, læring og ny innsikt! Synneva Erland er sertifisert fasilitator av FuelBox®, og lærer dere hvordan bruke spørsmålene i boksen for å løfte hverandre og organisasjonen med tanke på bedriftskultur, ledelse og bedre kommunikasjon. Du får du god trening i å stille åpne spørsmål, større selvinnsikt, økt selvfølelse og bli tryggere i rollen som leder.

Se, lytt, løft hverandre fram – om trivsel, energi og god kommunikasjon
Dette foredraget har Synneva holdt uttallige ganger med svært gode tilbakemeldinger. Hva er bedriftens kultur? Hvordan er selskapets verdier etablert i den daglige tankegang og rutine hos de ansatte? Målet med foredraget er å styrke lagfølelsen, bli bedre sammen og å løfte hverandre fram. Økt trivsel gir økt lønnsomhet. Det handler om å definere hvem dere er og hvem dere vil være med utgangspunkt i verdier. Det handler om hva som motiverer. Det handler om å finne ut hvordan nå målene – sammen.

Be your own business. Om gründerskap, pitching og nettverksbygging
Som mangeårig gründer og en av ildsjelene i Gründerarena Jæren, har Synneva stor kunnskap om hva som skal til for å lykkes som gründer. Hun forteller om sin egen kronglete vei mot suksess og deler både tabber og gode erfaringer. Synneva har bakgrunn som skuespiller, og har dermed spisskompetanse på å få fram et budskap. Hvordan PITCHE foran et publikum eller i en nettverksarena? Hvordan presenterer du deg og din bedrift på en overbevisende og flatterende måte?
Her har vi alle mye å lære!

Innovasjon og kreativ tenkning
Hva er kreativitet og hvordan kan man åpne opp for innovative løsninger? Hvordan jobber dere med endring og utvikling? Hvordan kan man skape en kultur der innovasjon får gode vekstvilkår og de kreative prosessene  fruktbare? Synneva er født i et kunstnerhjem, er utdannet sanger og dermed utstyrt med et over gjennomsnittet kreativt tankesett. Dette er lett overførbart til innovasjonsprosesser. Ved hjelp av FuelBox®Innovasjon stilles spørsmål som bidrar til økt bevissthet og innovasjonskompetanse.

Dit ein ser, dit kjem ein (Vinje)
-hvordan bygge en god prestasjonskultur i møte med hverandre?
Hva er en god prestasjonskultur og hvordan bygges den? Hva motiverer den enkelte til å prestere og yte sitt beste? Hvordan motivere hverandre i hverdagen?
Fem hovedpunkter: 1) Prestasjonskultur 2) Verdier 3) Motivasjon 4) Tillit 5) Tydelighet

Våger vi å tenke annerledes? – god kommunikasjon på tvers av kulturer
Foredrag som gjerne åpner øynene våre, og får oss til å reflektere over ord som respekt, menneskeverd og kulturforskjeller. Hvordan kommuniserer vi på arbeidsplasser med flere nasjonaliteter? Eller hva med fusjonering i et selskap? Da møtes gjerne flere bedriftskulturer som kan være ganske så ulike. Hvordan tilpasser de ulike kulturene seg i denne endringsprosessen? Her trenger man ofte både bevisstgjøring og diskusjoner for å finne en felles plattform mot felles mål.

 

Noen av våre samarbeidspartnere!