Foredrag

Bygg psykologisk trygghet, forsterk bedriftskulturen og øk lønnsomheten - inspirerende og lærerike foredrag med Synneva Erland.


Løft din arbeidsplass til nye høyder med Synneva Erland! Få inspirasjon, dyp innsikt og effektive suksesstrategier samlet på ett sted. Med Synneva som din veileder får du verktøyene du trenger for å bygge en sterk bedriftskultur med fokus på psykologisk trygghet og samarbeid - som igjen vil løfte resultatene til nye høyder.

Foredrag

Better together! - Hvordan skape psykologisk trygghet på arbeidsplassen?

Psykologisk trygghet blir bare mer og mer viktig på arbeidsplassen, men hvordan får man det til i praksis? I foredraget lærer du blant annet:

 • Hvordan få med seg hele arbeidsplassen til å aktivt jobbe konstruktivt med kultur?
 • Hvordan bruke kommunikasjon – både verbal og nonverbal – for å fremme psykologisk trygghet?
 • Hvordan bruke den psykologiske tryggheten til å drive innovasjon, øke trivselen og skape bedre resultater?

Foredraget gir deg og din bedrift verktøyene dere trenger for å skape et trygt, inkluderende og fremtidsrettet arbeidsmiljø.

Foredrag

“Walk the talk” - Bli trygg i lederrollen


Lederrollen er kompleks, og sentralt står evnen til å samle de ansatte bak en felles retning og bygge et vinnerlag. Foredraget handler om hvordan du som leder bør forholde deg til blant annet:

 • Balansen mellom autoritet og folkelighet
 • Kommunikasjon, retorikk og kroppsspråk
 • Bedriftens visjon, verdier og kultur

Gjennom foredraget får du både teori og verktøy som hjelper deg å skape stolthet og fellesskapsfølelse hos dine ansatte.

Foredrag

Psykologisk trygghet – nøkkelen til suksess i fremtidens arbeidsmarked

De mest attraktive og suksessfulle bedriftene forstår betydningen av å endre seg i takt med utviklingen og fokuserer på kultur og psykologisk trygghet for å beholde talentfulle medarbeidere. I dette foredraget får du:


 • Innsikt i ny forskning om lønnsomhet, bedriftskultur og psykologisk trygghet.
 • Forståelse av sammenhengen mellom psykologisk trygghet og sterke resultater gjennom ny forskning og eksempler fra ledende forskere som Professor Amy Edmondson.
 • Verktøy og kunnskap om hvordan man kan bygge en trygg kultur som fremmer innovasjon, læring, engasjement og lønnsomhet. __________________________________

Dette foredraget sørger for at du og din bedrift er oppdatert på teori og forskning rundt bedriftskultur og psykologisk trygghet, slik at du blir en attraktiv arbeidsgiver.


Foredrag

Kunsten å lære av feil – viktige nøkler for endring, innovasjon og en robust bedriftskultur.

I en stadig skiftende og konkurransedrevet forretningsverden er endring, innovasjon og smidighet avgjørende for å sikre bedrifters relevans og suksess. Å omfavne disse prinsippene gir organisasjoner muligheten til å tilpasse seg, vokse og trives i en stadig mer utfordrende virkelighet. Dette foredraget gir deg:

 • Innsikt om hvordan man bygger et miljø der ansatte føler seg komfortable med å utforske nye ideer og ta nødvendige risikoer for å fremme innovasjon.
 • Praktiske tilnærminger og verktøy for å hjelpe bedriftsledere med å navigere i utfordrende situasjoner og stimulere til en kultur preget av positiv endring.
 • Kunnskap om hvordan de kan håndtere motstand og usikkerhet knyttet til endring, samtidig som de bygger en organisasjonskultur som fremmer nyskapning og kontinuerlig forbedring.

Foredraget engasjerer og inspirerer deltakerne til å omfavne endring og utforske nye muligheter. Du får verdifulle verktøy for å styrke din bedrift i et dynamisk forretningsmiljø og ta innovasjon til nye høyder.

Konferansier

Konferansier

 • I over 20 år har Synneva Erland produsert innhold til store konferanser nasjonalt og internasjonalt. Hun har erfaring som konferansier, debattleder og Stage Manager, og får svært positive tilbakemeldinger både fra publikum og samarbeidspartnere.
 • I 2020 ble hun listet som en av Norges mest populære konferansierer i magasinset Kapital.