Synneva holdt et foredrag på HR-konferansen Stavanger 2019. Maken til engasjerende foredragsholder skal en lete lenge etter. Både innhold og fremføring var ypperlig, og når foredraget blir avlsuttet med en sang kan jeg ikke annet enn å gi en stor tommel opp!

Espen Odland Baird, Deloitte AS

FOREDRAG

1-2-3 ubuntu!

Dette foredraget tar utgangspunkt i en vakker historie om den afrikanske filosofien ubuntu og om norske håndballspillere sine suksesskriterier.

 • Hva kan du og jeg lære av ubuntu for å skape en bedre kultur på arbeidsplassen?
 • Hva kan vi lære av norske håndballspillere for å bli et vinnerlag?
 • Dette foredraget handler om fellesskap, kommunikasjon, tilhørighet og motivasjon.

Bestill her: 1-2-3 Ubuntu!

Se, lytt, ROCK hverandre frem!

Rock hverandre frem gjennom bevisst kommunikasjon! Her får du kunnskap om kommunikasjon og hvordan du påvirker andre i hverdagen. Du lærer hvordan du kan bli en bedre kollega, bedre leder eller et bedre medmenneske, ved å forstå din egen utstråling og påvirkningskraft.

INNHOLD

 • Hva er kommunikasjon?
 • Tilstedeværelse
 • Identitet
 • Kroppsspråk og utstråling
 • Tillit
 • Hvordan kan dere løfte hverandre i hverdagen?

Bestill her: Se, lytt, Rock hverandre frem!

Sosiale medier. Konkret og enkelt


Digital kommunikasjon blir viktigere og viktigere, også i jobbsammenheng. Her lærer du om de ulike kanalene og hvordan du kan bygge opp et innhold som fungerer og fenger.

INNHOLD

 • Innføring i de ulike sosiale medie-kanaler og deres funksjon
 • Facebook, LinkedIn, Twitter og Instagram
 • Hvordan bygge opp en god post?
 • Hva fungerer og hva fungerer ikke?
 • Kort innføring i enkle video-apper.

Bestill her: Sosiale medier. Konkret og enkelt.

Digital nettverksbygging: effektivt og framtidsrettet

Å bruke nettverket bevisst kan gi store oppdrag og et godt omdømme. Her lærer du hvordan du kan bruke digital kommunikasjon effektivt for å bygge omdømme, utvide og pleie nettverket ditt.

INNHOLD

 • Det viktige førsteinntrykket
 • Bygg opp en god profil
 • Lær smart bruk av de digitale kanalene Linkedin og Facebook
 • Hva er smart digital kommunikasjon?
 • Etterlatt inntrykk; hva skal folk huske med deg?
 • Ved behov tar vi nye profilbilder til den enkelte deltaker i kurset.

Bestill her: Digital nettverksbygging

Presentasjonsteknikk


Eier du rommet? Hvordan kommuniserer du? Verbalt og non verbalt. Bli mer bevisst din egen kommunikasjon og påvirkningskraft. Lær deg enkle verktøy for å bli tryggere og tydeligere. Få større gjennomslagskraft og økt tillit ved å lære mer om:

INNHOLD

 • Kommunikasjon
 • Påvirkningskraft
 • Retorikk
 • Kroppsspråk
 • Personlighetstrekk
 • Profesjonalitet

Bestill her: Presentasjonsteknikk

Gullklokkenes tid er forbi

Om rekruttering, millennials kommunikasjonsstrategier.

Å rekruttere feil kan koste selskapet dyrt. Dagens unge kandidater har helt andre krav til hva de ser etter i en jobb enn hva vi har vært vant til. Arbeidsmarkedet er i forandring. I tillegg har sosiale mediers inntog har gjort at vi har fått et mer transparent samfunn.

INNHOLD

 • Hva blir konsekvensen for rekrutteringsstrategien?
 • Hvem er «The millennials?» og hvordan skal vi kommunisere med dem?
 • Hvilke kommunikasjonsstrategier skal vi velge for å skaffe oss de beste kandidatene?

Bestill her: Gullklokkenes tid er forbi

Om kreativitet og innovasjon

Innovasjon og utvikling er avhengig av at man skaper rom for nye tanker og kreative idéer. Her får du kunnskap om kreativitet og konkrete tips som kan gjøre deg mer åpen for å tenke annerledes. Målet er at deltakerne skal lære seg gode verktøy for kreativ tenkning og innovative prosesser, bl.a. ved bruk av Fuelbox Innovasjon.

INNHOLD

 • Hva er kreativitet? -noen definisjoner
 • Hva hemmer og hva fremmer kreativitet?
 • Kreativitet og innovasjon på jobb
 • Hvordan kan du åpne opp for nye idéer?

Bestill her: Om kreativitet og innovasjon

Kommunikasjon med ulike mennesketyper

Vi er alle ulike og oppfatter verden og våre medmennesker forskjellig. Dette kan skape frustrasjoner, men også spennende samtaler. Her lærer du om fire ulike mennesketyper og hvordan du kan tilpasse kommunikasjonen for å få best mulig forståelse og tillit.

INNHOLD

 • Egenartsmodellen og de fire ulike mennesketypene
 • Hva motiverer og irriterer menneskene rundt deg?
 • Hvordan kan du bruke denne kunnskapen i jobbsammenheng?
 • Bli hørt! -tilpass din egen kommunikasjon til ulike mennesketyper.

Bestill her: Kommunikasjon og ulike mennesketyper

Walk the talk! – om ledelse, bedriftskultur og ansvar

Hvordan sette selskapets verdier ut i handling? Hvordan kan dere sammen bygge en kultur der dere løfter ilag og vet hvilke konsekvenser det får dersom man ikke bidrar. Et engasjert foredrag om ansvar, rollefordeling og konsekvenser. Synneva løfter fram flere eksempler på personer som har lært henne mye om tilstedeværelse, konsekvenskultur og ansvar.
Walk the talk! – gjør hva du sier, si hva du gjør – med handling.

INNHOLD

 • Ledelse
 • Bedriftskultur
 • Rollefordeling og ansvar
 • Den gode lederen
 • Den gode medarbeideren

Bestill her: Walk the talk

«Vi inviterte i høst Synneva til vår Bedriftskonferanse for tillitsvalgte og ledere i Norske Shell. Vi hadde kommunikasjon og samarbeid som tema,- og hadde spurt Synneva om å være en kilde til inspirasjon. Og for en inspirasjon det ble! Synneva formidlet sitt budskap om kommunikasjon med innlevelse og personlige eksempler, som gjorde at timen hun hadde med oss gikk så altfor fort. Hennes eksempler og budskap var både relevante og enkle og omsette i praksis….. og Synneva selv var en god rollemodell for oss alle. Hun anbefales på det varmeste»
Tor Arnesen, Administrerende direktør A/S Norske Shell

Kunder og samarbeidspartnere