Psykologisk trygghet – nøkkelen til suksess i fremtidens arbeidsmarked

august 20

Psykologisk-trygghet

De mest attraktive og suksessfulle selskapene blir de som klarer å endre seg i takt med utviklingen, og som forstår at for å beholde talentfulle medarbeidere, så må de ha fokus på kultur og psykologisk trygghet. I dette foredraget får du innsikt i rykende fersk forskning rundt innovasjon, bedriftskultur og psykologisk trygghet.

I kunnskapsøkonomiens tidsalder er vårt viktigste aktiva det som sitter mellom ørene på folk. Derfor må vi legge til rette for en kultur hvor det er trygt å dele idéer (også dårlige idéer), trygt å være uenige, trygt å feile. Stadig mer forskning viser at det er en tydelig sammenheng mellom psykologisk trygghet og resultater.

I foredraget får dere kunnskap om hvorfor det er så viktig å bygge opp en kultur basert på innovasjon, læring, engasjement og endring. Dere får også noen verktøy til hvordan dere kan skape psykologisk trygghet på deres arbeidsplass og hvordan dette kan føre til vekst og lønnsomhet. Du kan lese en artikkel om mine tanker rundt dette her.

Bestill foredraget her: Psykologisk trygghet – nøkkelen til suksess i fremtidens arbeidsmarked