Tell me more!

februar 22

Helt fra vi satt rundt leirbålet i steinalderen har vi mennesker fortalt historier til hverandre. Før Johann Gutenberg fant opp boktrykkerkunsten var ikke bøker akkurat allemannseie. Ikke rett etterpå heller, for den saks skyld. Det meste av informasjonen som ble utvekslet gikk på «folkemunne.» Vi var historiefortellere. Og de som hadde gode fortelleregenskaper fikk gjerne både makt og myndighet, eller de inntok viktige samfunnskritiske funksjoner.
Da jeg for mange år siden studerte teatervitenskap fikk jeg i eksapmensoppgave å beskrive teatertradisjonen i England på Shakespeare sin tid. Der hadde reisende teatertrupper i form av sine fortellinger en viktig rolle for både opplysning, samfunnskritikk og satirisk underholdning. Publikum elsket det! Vi mennesker elsker fortellinger. Vi ER fortellinger. Fortellinger ligger i vårt DNA. Så hvorfor er vi ikke mer bevisst på dette i dag, og bruker fortellinger mer aktivt?

Fortellinger ligger i vårt DNA.

La oss si at du leder et selskap der du har 80 medarbeidere, og du har skjønt hvor viktig trivsel og kultur er for lønnsomheten. Du har en visjon om vekst og synlighet, og du ønsker at selskapet ditt skal gjøre en forskjell, at dere skal etterlate dere et viktig fotavtrykk. Hvordan skal du få flokken din med deg på dette? Hvordan skal du inspirere dem? Hva skal til for at dere sammen skal nå disse målene?

Du har selvfølgelig mange verktøy å bruke. På månedsmøtene viser du til salgsrapporter, målinger, selskapets utvikling og kundetilfredshet. Dere kjører jevnlige medarbeiderundersøkelser og har kanskje både gode lønninger og bonusordninger. Men hvilke fortellinger gir du dem? Hvordan får du dem til å bli stolte over jobben sin? Hvordan vekker du følelsene deres? Vi mennesker er ikke bare rasjonelle vesener. Følelsene våre styrer svært mye av våre handlinger, og senere hjerneforskning har vist oss enda tydeligere hvor mye dette har å si for våre valg og handlinger.

Hvilke fortellinger gir du dine medarbeidere?

Når jeg som foredragsholder skal få publikum med meg, tar jeg i bruk verktøy som påvirker hormoner som gjør at publikum blir åpne og nysgjerrige. Jeg kan for eksempel starte overraskende med noen strofer fra en sang for å sette stemningen. Underveis i sangen ser jeg ansiktene i salen åpne seg opp, skuldrene senkes og flere får et nysgjerrig drag over seg. Videre kan jeg fortsette med en fortelling som vekker empati og tillit, og som deretter leder oss inn i den faglige retningen vi skal. Dersom jeg har truffet blink, så har publikum kanskje fått aktivert både dopamin, serotonin og oxytocin i hjernen. Disse «lykkehormonene» eller «velværehormonene» som har så stor innvirkning på motivasjon og på valgene vi tar. Ordene jeg velger, stemningen jeg setter i rommet og kroppsspråket mitt påvirker menneskene i salen. Det samme gjør dine ord, ditt kroppsspråk og din energi. Uansett hvilket rom du er i.

Ordene jeg velger, stemningen jeg setter i rommet og kroppsspråket mitt påvirker menneskene i salen. Det samme gjør dine ord, ditt kroppsspråk og din energi.

Fortellingene dere skaper om selskapet deres får betydning for identiteten og fellesskapsfølelsen hos de ansatte. Den ekte og ærlige fortellingen om selskapet kan vekke stolthet og entusiasme, engasjement og motivasjon. Det handler om å trykke på de rette knappene og vise vei med et varmt hjerte og ekte entusiasme. Entusiasme smitter. Følelser smitter. Humør smitter. Tenk tilbake på en gang noen fortalte en morsom historie i kantinen hvor alle lo hjertelig. Da koser dopaminet seg i hjernen og det er ikke usannsynlig at flere fortellinger dukker opp i lys av den første. Kanskje det til og med er fredag? Deilig følelse, ikke sant?

Med økt bevissthet på din egen kommunikasjon og hvordan retorikk påvirker dine medmennesker kan du oppdage at du får større gjennomslagskraft. Ved å bruke fortellinger, store og små, kan du oppdage at folk blir mer engasjerte, mer entusiastiske og mer motiverte. Ta flokken din med deg rundt leirbålet!

Ved å bruke fortellinger, store og små, kan du oppdage at folk blir mer engasjerte, mer entusiastiske og mer motiverte.

Trenger du hjelp til å finne fortellingene, og til å formidle dem godt, så er det bare å ta kontakt!

I serien «Alt handler om kommunikasjon!» deler jeg råd og erfaringer som jeg håper kan være relevant og lærerikt for deg.
Send gjerne forslag til kommunikasjons-utfordringer du ønsker jeg skal ta opp
.