Spiser kultur strategi til frokost?

februar 8


Kommunikasjon handler om mennesker og mennesker er ulike. Derfor er kommunikasjon så spennende, og noen ganger utfordrende. Peter Drucker sa at kultur spiser strategi til frokost. Ja, kultur er avgjørende for god fremdrift, innovasjon og utvikling. Men struktur er også viktig. Jeg er tilhenger av begge deler, men er enig med Drucker at menneskene må komme først. Menneskene må trives, føle mening og engasjement. Kulturen må underbygge de gode strategiene. Og strategiene må underbygge den gode kulturen. Tydelige, tillitvekkende ledere, med klare mål og gode kommunikasjonsevner er vesentlig for å bygge fellesskap, en sterk organisasjon og et godt omdømme.

Jeg er opptatt av å bygge enkle strategier hvor hele organisasjonen er involvert. Det viktigste med en strategi er at den skal være attraktiv og enkel å etterleve. Den må gi gjenklang i hver enkelt ansatt og oppleves meningsfylt og inspirerende. Alle strategier og planer bør inngå i en helhetlig tankegang, for å styrke identiteten og kulturen. Når jeg jobber med strategi og implementering i et selskap eller en offentlig institusjon, så legger jeg vekt på rollen som inspirator for å få så mange som mulig engasjert i arbeidet med å bygge ett lag. Jeg tar i bruk alle de gode pedagogiske virkemidlene jeg har fra min bakgrunn som pedagog, og er opptatt av at alle skal føle eierskap til prosessene. Klarer jeg det, er sjangsen mye større for at strategiprosessen har en positiv effekt i det daglige. Det er ingen poeng i å betale dyrt for en strategi som ingen bruker!

Jeg tar i bruk alle de gode pedagogiske virkemidlene jeg har fra min bakgrunn som pedagog.

En strategi skal hjelpe alle i selskapet å nå noen mål. Handler det om en kommunikasjonsstrategi, så tenker jeg at man må kjenne kulturen og verdiene igjen i det som står der. Man må kunne bruke strategien som et verktøy i den daglige kommunikasjonen, for eksempel i sosiale medier eller i et innsalgsmøte. Jo enklere og mer intuitiv strategien er, dess bedre verktøy blir den. Mitt mål er at en kommunikasjonsstrategi skal være på maks 10 sider. Helst mindre. Sidene må være innbydende og lekre i layouten, ha korte og informative tekstbolker. Så mange av de ansatte som mulig bør ha følt at de har hatt anledning til å komme med innspill underveis.

Når strategien (-e) er utarbeidet skal den implementeres. Også her er det viktig at alle i organisasjonen er involvert. For at en strategi skal bli et levende og godt verktøy, så må alle vite hvordan de skal bruke dette verktøyet. De må skjønne hva man har tenkt med de ulike områdene som er beskrevet, og ikke minst skjønne hvordan de selv kan bruke strategien for å forenkle arbeidsoppgaver i hverdagen. En god strategiimplementering skal gi de ansatte lyst til å bruke dokumentene aktivt i hverdagen.

Alle årshjul og planer bør være bygd opp rundt hovedelementene i strategiene som er utarbeidet. På denne måten vil det bli mye lettere å måle resultater, dessuten vil helheten gjøre at selskapet framstår som tydeligere og mer samkjørt for omverdenen. Gjør man et grundig arbeid rundt strategier og årsplaner, vil det daglige arbeidet bli så utrolig mye mer oversiktlig.

Men er det noen poeng i gode strategier dersom kulturen er dårlig?

Spiser kultur strategi til frokost?
Vi kan vel konkludere med at Peter Drucker langt på vei har rett. Strategiene kan være så fine og gode de bare vil, men det er til syvende og sist menneskene som forvalter strategiene det handler om.

I serien «Alt handler om kommunikasjon!» deler jeg råd og erfaringer som jeg håper kan være relevant og lærerikt for deg.
Send gjerne forslag til kommunikasjons-utfordringer du ønsker jeg skal ta opp
.