Hvordan går det med bedriftskulturen nå?

februar 1


Forskning forteller oss at lønnsomhet er uløselig knyttet til trivsel og bedriftskultur, og vi trenger vel egentlig ikke en forskningsrapport for å skjønne sammenhengen her? Dersom du trives på arbeidsplassen din så gjør du en bedre jobb, enkelt og greitt. Du får mer lyst til å gjøre en ekstra innsats dersom du opplever at det du gjør blir satt pris på, anerkjent og lagt merke til. Dersom du føler at det du gjør er meningsfylt, og enda bedre: dersom du opplever at du er en del av noe større, et fellesskap, en flokk!

Men hva skjer med flokken nå?

I forrige uke hadde jeg en lang samtale med en CEO som på forbilledlig vis satte i gang tiltak umiddelbart etter koronaens inntog i mars i fjor. Han startet med å lage små videosnutter hver eneste dag som han delte med flokken sin. Han har stor tro på transparens, åpenhet og hyppig informasjon. Det har jeg også.

En annen CEO jeg er rådgiver for, har innført en times utetid midt på dagen for flokken sin. «Kom dere ut i frisk luft og dagslys!» Han har ukentlige, digitale fellessmøter, og de ansatte har på eget initiativ satt i gang digitale fredagssamlinger der de møtes uformelt og avslappet over en pils eller et glass vin.

Rett før jul hadde jeg foredrag og workshop med et team fra Microsoft hvor vi diskuterte akkurat disse tingene. Hvordan har vi det sammen hver for oss? Hva gjør det med oss å bare møtes på Teams. De fleste fortalte at de lengtet intenst etter å møte hverandre ansikt til ansikt. Selv de mest introverte savner å være sammen med kollegaene sine nå. Da vi var ferdige med seansen og skulle oppsummere, sa samtlige at det gjorde så godt å snakke om akkurat dette. At det lettet litt på trykket.

Selv de mest introverte savner å være sammen med kollegaene sine nå.

Alle ønsker at koronaen snart må ta slutt. Vi lengter etter mer normale liv, etter å møtes, le sammen, kjenne på fellesskapet og at vi hører til en flokk. Så hva skal vi gjøre fram til det skjer?

Jeg tenker at ledere har en svært viktig oppgave her (midt i alt det andre krevende de står i). Vi vet at i kriser er det enda viktigere med tett oppfølging og mye informasjon. Men jeg tenker også at de ansatte har et ansvar. Inviter en kollega til en kaffeprat hvor dere ikke snakker om jobb. Eller hva med en tur ut i frisk luft med god avstand? Walk & talk-møter har blitt mer populært enn noen gang, og følelsen etterpå er så utrolig god!

Her er noen forslag til hva dere kan gjøre for å holde motet oppe og for å kjenne på at dere fremdeles er en fin flokk som holder sammen.

  • Walk & talk! Avtal ukentlige møter i frisk luft.
  • Pass på at de digitale møtene ikke alltid bare handler om jobb.
  • Sett av tid til den uformelle praten.
  • Lag digitale, sosiale sammenkomster med Quiz, Fuelbox eller lignende.
  • Fortell hverandre historier om selskapet dere jobber i. Ting dere har opplevd sammen som dere er stolte av.
  • Snakk sammen om hva dere kan gjøre for å lette på trykket for hverandre.
  • Spør hverandre det viktige spørsmålet: Hvordan går det med deg? (og sett av tid til å lytte på svaret).
  • Ta vare på hverandre!

Det lønner seg på alle vis!

I serien «Alt handler om kommunikasjon!» deler jeg råd og erfaringer som jeg håper kan være relevant og lærerikt for deg.
Send gjerne forslag til kommunikasjons-utfordringer du ønsker jeg skal ta opp
.