I mange år har Synneva Erland vært innleid som kommunikasjonsrådgiver for selskaper som ønsker et løft på lederkommunikasjon og bedriftskultur. Sammen med kunden lager hun en oversikt over behov og hvordan de best mulig kan dra nytte av Synnevas ekspertise. Noen velger en til en-rådgivning, av ledere og ansatte. Noen velger å ha mest fokus på workshops og gruppearbeid. Men de fleste velger et opplegg som kombinerer både en til en-rådgivning og gruppearbeid.

Målet med samarbeidet er å gi ledelsen og de ansatte en økt bevissthet på hvordan kommunikasjon fungerer, hvordan vi påvirker hverandre, og ikke minst øke bevisstheten på egen kommunikasjon. Alt dette påvirker kulturen og ytringsklimaet på arbeidsplassen.
Noen selskaper leier også Synneva inn som ekspert på presentasjonsteknikk. Da får de som trenger det, trening i å stå på en scene, holde innlegg og i hvordan de skal bygge opp en god presentasjon.

Flere selskaper har leid Synneva inn i store fusjonsprosesser, for å sikre at alle blir hørt og tatt i vare under endringene. Men også for å implementere en god kultur fra to eller flere selskaper som skal smeltes sammen. Dette er ofte krevende prosesser, og tilbakemeldinger har blant annet vært at det er veldig nyttig å ha en nøytral ekspert utenfra, som kan se alle fra en litt annen vinkel. Gode bevisstgjøringsprosesser og solid fagkunnskap er også elementer som har blitt trukket frem i beskrivelser av Synneva som kommunikasjonsrådgiver.

Noen nylige samarbeid:
2019: fast rådgiver for Eigersund kommune.
I 2018-2019: kommunikasjonsrådgiver for alle tilsatte hos olje og gass-leverandøren DEA Norge AS. I forkant og underveis i fusjonen med Wintershall, som nå har blitt Wintershall Dea, Europas største olje- og gass leverandør.

Kunder og samarbeidspartnere