OSLO BUSINESS FORUM april 2018

Våren 2018 var Synneva Erland moderator på Tech Stage på den store satsingen Oslo Business Forum.
Oslo Business Forum

Se referanse under Oslo Business Forum september 2018