ONS 2016

ONS er en av verdens største olje- og gass- konferanser med bortimot 90.000 besøkende de siste årene. I 2016 leverte Synneva Erland Kommunikasjon foredraget “Idea refinement and funding” til Techical session, med svært gode tilbakemeldinger. Erland var også moderator på samme sesjon, noe som gjorde oppgaven både utfordrende og ekstra spennende.  Slike oppdrag tar vi gjerne mer av!

Synneva var moderator på Session 20: «Linking technology and markets» da vi under ONS 2016 for første gang arrangerte Technical Sessions, en oppgave hun bestod med glans! Hennes profesjonalitet, innlevelse og sceneutstråling under sesjonen – og hennes gode innspill i forkant – var sterkt medvirkende årsak til at arrangementet ble en suksess.

Bjørn Tore Bjørsvik, Project Manager Programme, ONS Foundation