NORDIC EDGE 2017

Synneva Erland har vært engasjert til oppdrag under Nordic Edge Expo som ble gjennomført 26.-28. September 2017, i Stavanger Forum. Erland var engasjert som Expo Stage Manager med ansvar for alle foredrag som ble holdt på Expo scenen (27. & 28.) som er en del av utstillingen til Nordic Edge Expo. Hun var i tillegg konferansier på samme scene begge dagene.

Oppgaven løste Erland forbilledlig, både i forhold til planleggingsarbeidet, oppfølging av foredragsholdere og tekniske detaljer, forberedelser og gjennomføring på scenen.
Synneva Erland er en god samarbeidspartner med initiativ, entusiasme og gjennomføringsevne. Hun er også en god ambassadør, oppdatert på sosiale medier og en dyktig formidler.
Vi setter stor pris på Synneva Erlands positive bidrag til Nordic Edge Expo 2017!

Herbjørn Tjeltveit, daglig leder Nordic Edge