Skjermsliten? Om å skape gode, digitale møter

Ingress …

Hva skjer med hjernen vår i digitale møter? Hvordan kan vi skape bedre digitale møter, og hva kan vi gjøre for å hindre Zoom fatigue? Det foregår mye forskning om digitale møter nå, og i dette foredraget får dere innsikt i noen av de siste funnene. Men viktigst av alt: dere får gode, konkrete råd som dere kan ta i bruk umiddelbart!

Bestill foredraget her: Skjermsliten? Om å skape gode, digitale møter.