Presentasjonsteknikk


Eier du rommet? Hvordan kommuniserer du? Verbalt og non verbalt. Bli mer bevisst din egen kommunikasjon og påvirkningskraft. Lær deg enkle verktøy for å bli tryggere og tydeligere. Få større gjennomslagskraft og økt tillit ved å lære mer om:INNHOLD

 • Kommunikasjon
 • Påvirkningskraft
 • Retorikk
 • Kroppsspråk
 • Personlighetstrekk
 • Profesjonalitet

Bestill her: Presentasjonsteknikk

Gullklokkenes tid er forbi

Om rekruttering, millennials kommunikasjonsstrategier.

Å rekruttere feil kan koste selskapet dyrt. Dagens unge kandidater har helt andre krav til hva de ser etter i en jobb enn hva vi har vært vant til. Arbeidsmarkedet er i forandring. I tillegg har sosiale mediers inntog har gjort at vi har fått et mer transparent samfunn.

INNHOLD

 • Hva blir konsekvensen for rekrutteringsstrategien?
 • Hvem er «The millennials?» og hvordan skal vi kommunisere med dem?
 • Hvilke kommunikasjonsstrategier skal vi velge for å skaffe oss de beste kandidatene?

Bestill her: Gullklokkenes tid er forbi

Om kreativitet og innovasjon

Innovasjon og utvikling er avhengig av at man skaper rom for nye tanker og kreative idéer. Her får du kunnskap om kreativitet og konkrete tips som kan gjøre deg mer åpen for å tenke annerledes. Målet er at deltakerne skal lære seg gode verktøy for kreativ tenkning og innovative prosesser, bl.a. ved bruk av Fuelbox Innovasjon.

INNHOLD

 • Hva er kreativitet? -noen definisjoner
 • Hva hemmer og hva fremmer kreativitet?
 • Kreativitet og innovasjon på jobb
 • Hvordan kan du åpne opp for nye idéer?

Bestill her: Om kreativitet og innovasjon

Kommunikasjon med ulike mennesketyper

Vi er alle ulike og oppfatter verden og våre medmennesker forskjellig. Dette kan skape frustrasjoner, men også spennende samtaler. Vi tar utgangspunkt i personlighetstesten 16 personalities som det er ønskelig at deltakerne har tatt i forkant. Tar kun 15 minutter. Her lærer du om våre ulike personligheter og hvordan du kan tilpasse kommunikasjonen for å få best mulig forståelse og tillit.

INNHOLD

 • Personlighetstesten 16 personalities.
 • Hva motiverer og irriterer menneskene rundt deg?
 • Hvordan kan du bruke denne kunnskapen i jobbsammenheng?
 • Bli hørt! -tilpass din egen kommunikasjon til ulike mennesketyper.

Bestill her: Kommunikasjon og ulike mennesketyper

Walk the talk! – om ledelse, bedriftskultur og ansvar

Hvordan sette selskapets verdier ut i handling? Hvordan kan dere sammen bygge en kultur der dere løfter ilag og vet hvilke konsekvenser det får dersom man ikke bidrar. Et engasjert foredrag om ansvar, rollefordeling og konsekvenser. Synneva løfter fram flere eksempler på personer som har lært henne mye om tilstedeværelse, konsekvenskultur og ansvar.
Walk the talk! – gjør hva du sier, si hva du gjør – med handling.

INNHOLD

 • Ledelse
 • Bedriftskultur
 • Rollefordeling og ansvar
 • Den gode lederen
 • Den gode medarbeideren

Bestill her: Walk the talk

«Vi inviterte i høst Synneva til vår Bedriftskonferanse for tillitsvalgte og ledere i Norske Shell. Vi hadde kommunikasjon og samarbeid som tema,- og hadde spurt Synneva om å være en kilde til inspirasjon. Og for en inspirasjon det ble! Synneva formidlet sitt budskap om kommunikasjon med innlevelse og personlige eksempler, som gjorde at timen hun hadde med oss gikk så altfor fort. Hennes eksempler og budskap var både relevante og enkle og omsette i praksis….. og Synneva selv var en god rollemodell for oss alle. Hun anbefales på det varmeste»
Tor Arnesen, Administrerende direktør A/S Norske Shell