Covid 19 – hva nå?

Ingress

Et nytt foredrag om den spesielle tiden vi alle nå opplever.
Hvordan skape mer agile og endringsdyktige organisasjoner?
Hjemmekontor har gjort noe med fellesskapsfølelsen vår.
Vi vet at tilhørighet og fellesskap er vesentlig for hvert enkelt menneskes trivsel.
Vi vet også at trivsel og lønnsomhet henger tett sammen.
Hva blir det viktig å tenke på framover nå, sett i lys av Covid-19?
Jeg tror at å skape en innovasjonsmentalitet i et selskap, så får man mer robuste og endringsdyktige ansatte.

Utvikling kan skje om vi våger å endre oss, selv om det gjør litt vondt.

Bestill her: Covid 19, hva nå?