#fredagspåfyll nr. 20

I dag vil jeg snakke om det som vi kaller for troverdighetsforsterkere. Hva er det som styrker din troverdighet? Når jeg har rådgivning med ledere en til en, så diskuterer vi dette ganske inngående. Og naturlig nok så kommer vi ganske ofte inn på dette med verdier; hva du er, hva du står for, det å være ekte og det å bygge tillit. Men vi snakker ganske ofte også om den non verbale kommunikasjonen. Hva slags signal er det vi gir ut?
Nå har jeg lyst å gi deg en liten utfordring:
Kan du fortelle meg hva du kan gjøre non verbalt som kan styrke din troverdighet?
Lykke til!