#fredagspåfyll nr 18

Hva slags møtekultur har dere på din arbeidsplass?
Hva slags ansvar har den enkelte for å skape en god møtekultur?
Kommer dere presis til møtet?
Har dere respekt for hverandres tid?
Hvis du er møteleder, så har du et ansvar for å skape noen gode rammer, men alle som er deltakere i et møte har ansvar for sin energi, sin kommunikasjon og hva de velger å bringe inn i rommet. Og når møtet er godt i gang: hva slags ytringsklima har dere på deres arbeidsplass?
I dag vil jeg fremsnakke filosof Øyvind Kvalnes. Se foredraget (om ytringsklima) som ligger i lenken under dette. Eller du kan gå inn på BI sine hjemmesider. Der finner du mange spennende artikler og flotte foredrag med filosof Øyvind Kvalnes.
Jeg ønsker dere gode møter i fremtiden. Lykke til!