#fredagspåfyll nr 9

Om tillit og overbevisningskraft

For at publikum skal tro på deg, så er du helt avhengig av at de får tillit til deg. Aristoteles snakket om at tillit er bygd opp av tr viktige komponenter. Det ene er KUNNSKAP. Det andre er PERSONLIGHET. Og det tredje er INTENSJONER. Du må vise at du har kunnskap om det du snakker om for å vekke tillit. Du må ha en personlighet som folk liker og setter pris på. Og så må de føle at du har gode intensjoner overfor dem. Til syvende og sist handler dette om å gi publikum noe som de syns er VERDIFULLT.
Lykke til med din neste presentasjon!