#fredagspåfyll nr. 13

Kroppsspråk. Ansiktsuttrykk.

Hvor mange ansiktsuttrykk tror du vi mennesker har?
I følge forsker Paul Ekman så har vi faktisk over ti tusen nyanser i ansiktet vårt. Men i følge samme forsker, så har vi syv universelle ansiktsuttrykk:
Overraskelse, sinne, forakt, frykt, avsky, tristhet og glede.
Å være bevisst på alle disse små signalene som vi til enhver tid gir hverandre non verbalt, det kan faktisk bidra til å unngå misforståelser, og kanskje til og med konflikter.
Hvis du for eksempel er en leder eller en good kollega, og har en tilstedeværelse og en åpenhet sånn at du får inn disse signalene som dine kollegaer gir, så an det bidra til at du stiller de rette spørsmålene. I tillegg er det enormt viktig å være bevisst hvilke signal du selv gir ut.
Lykke til!