En dårlig post blir ikke bedre om du putter penger på den!

Vi vil ha innhold i sosiale medier, ikke oppgulp og floskler. Vi er lei all reklamen, så kjære ledere der ute: Vis oss hvem dere er! Bygg omdømme med mening, innhold og verdier!

Sosiale mediers inntog i livene våre har endret måten vi kommuniserer på. Vi har fått et mer transparent samfunn. På godt og vondt. Som kjøpere blir vi mer og mer opptatt av at selskaper vi forbindes med, viser et visst nivå av integritet. Det nytter ikke lenger å bygge merkevarer ved hjelp av floskler. Vi vil se synlige ledere med meninger, og selskaper som tørr å ta standpunkt.

Hvem ligner du mest på i Hollywood?
Når jeg ser tilbake på måten jeg brukte Facebook på i 2007, får jeg en lett rødfarge i ansiktet. Samtaler med mine få venner lå der ute i eteren (og ligger der ennå!), samtaler hvor vi delte diverse tåpelige tester som «Hvem ligner du mest på i Hollywood?» eller «Hvor gammel kommer du til å bli?» Vi prøvde oss fram, tok i bruk nye funksjoner og lo litt underveis. Det var en privat greie, egentlig. Vi tenkte ikke på at dette var offentlig.

Så begynte ting å endre seg. Plutselig var «alle» på Facebook, og noen av oss så hvilke spennende muligheter som lå der. For Facebook er ikke en privat greie. Alt er offentlig. Nå kommuniserer nesten alle selskaper i sosiale kanaler, og bruker store summer på sponsede kampanjer, men som Ståle Lindblad sier i den siste rapporten Facebook-effekt H18:
«Du bør ikke bruke annonsering til å kompensere for dårlig organisk rekkevidde. Dårlig innhold blir ikke bra av at du betaler for det.»

Omsatt med mine ord:
En dårlig post blir ikke bedre om du putter penger på den!

Vår tids viktigste råvare: data
Google vet virkelig alt om deg. De vet når du står opp, hvor mye du trener, hva du ser av porno (ja, de lagrer også alt du ser via privat nettlesingsmodus), og hvem som er dine venner. Dylan Curran fra Wales har gjort et dypdykk i dette, og skrev i mars en tweetserie som har vært en øyeåpner for mange. Han beskriver hvordan Google og Facebook samler våre data og lager detaljerte profiler av hver og en av oss, basert på konkret info, men også på antakelser og sannsynlige analyser.

Du kan selv gå inn på Google og se din informasjon her: Din konto, dine data. Les også hele tweetserien til Dylan Curran: Want to freak yourself out?
Vi får likes og fylles av lykkehormoner, samtidig som vi tillitsfullt gir fra oss vår tids viktigste råvare: data. Google og Facebook lever av disse. Du og jeg gir dette helt gratis til noen av verdens mektigste og mest lønnsomme selskaper, som til gjengjeld betaler minimalt med skatt tilbake til oss. Jeg tror at jo mer vi brukere forstår hvordan dette fungerer, dess nærmere kommer vi et punkt hvor noe må endres. Hvordan?

Teknologi og tillit
Dr. Rachel Botsman forsker på tillit. Hun sier at vi står foran den største sosiale transformasjonen i menneskets historie. Et “tipping point”, hvor tillit blir en av de viktigste faktorene for suksess. Jeg hørte henne på Oslo Business forum i april og tenkte: «Dette er det beste foredraget jeg har hørt». Hun snakker om hvordan ny teknologi har flyttet grensene våre for hvem og hva vi har tillit til. Hun har skrevet boka Who can we trust? Anbefales!

Vi som står her midt i dette tipping point, har mulighet til å bidra. Vi kan bestemme hvordan den digitale kommunikasjonen skal se ut. Ved å være bevisste på hva vi liker, deler og skriver. Algoritmene analyserer det vi liker, og endrer det brukerne ser. EU’s innføring av personvernordningen GDPR kom som et resultat av at vi nettopp ønsker oss mer kontroll på våre data. Et steg i riktig retning.

Framtidens ledere – åpne, synlige og ærlige
I følge forfatter og foredragsholder Benja Stig Fargeland er den oppvoksende generasjon «ekstremt opptatt av det autentiske, ærlige, troverdige, transparente og rettferdige.» Ledernytt. Dette, mener jeg, at altfor få selskaper i Norge har tatt inn over seg. Mange selskaper vegrer seg for å ta tydelige verdistandpunkt, i frykt for å støte bort kunder som er uenige med dem.

Vi liker ledere som baner vei inn i det transparente samfunnet. Vi liker det personlige, mennesker som er åpne og ærlige og byr på seg selv.

Steinar J. Olsen i Stormberg er et hederlig unntak. I mange år har Stormberg hatt en ledende posisjon i Norge som et selskap med integritet og som tar modige valg. Olsen sier at de mister noen kunder som er uenige med dem, men de vinner langt flere fordi de viser et tydelig samfunnsansvar. Olsen er selv svært synlig i sosiale medier, og vekker tillit hos mange. Vi liker ledere som baner vei inn i det transparente samfunnet. Vi liker det personlige, mennesker som er åpne og ærlige og byr på seg selv.

Så kjære ledere der ute: Vis oss hvem dere er! Bygg tillit med mening, innhold og verdi.

Paradokset
Det er et paradoks at jeg i denne artikkelen ber ledere være mer aktive og synlige i sosiale medier, samtidig som jeg advarer om at våre liv er i andres hender, at Google vet alt om oss. Hva om informasjonen kommer i gale hender? Det er jo direkte farlig! Burde vi ikke heller kjøpt oss en gammeldags telefon, droppet internett og levd livet som en protest til dette tohodete trollet som heter Google og Facebook?

Jeg velger å heller samle så mye kunnskap jeg kan –
og bli en bevisst aktør. Måten jeg kommuniserer på skal speile mine verdier og hvordan jeg ønsker at vår digitale kommunikasjon skal være. Jeg velger å være tydelig, synlig, ærlig og engasjert. Du har også et valg.

Denne kronikken stod på trykk i Stavanger Aftenblad den 02.01.2019