To små ord som gjør hele forskjellen

Hvordan påvirker vi hverandre og oss selv?
Så lenge jeg kan huske har jeg vært opptatt av hvordan vi kommuniserer med hverandre, og hvordan hver og en av oss påvirker våre omgivelser positivt eller negativ. Hvilke ord må jeg bruke for å bli oppfattet riktig? Hvordan bør jeg formidle disse ordene? Hva sier jeg non verbalt? Hva gjør mine valg av ord og utstråling med både omgivelsene og med meg selv?

Lær av kloke hoder
Retorikkens mester Aristoteles har mye å lære oss om dette, selv om han levde i en helt annen tidsalder. Men nåtidens forskere har også mye å lære oss. En forsker jeg har lært mye av er Dr. Tasha Eurich. Hun snakker i et TED-foredrag om et studie rundt selvbevissthet og livskvalitet som hun ledet, hvor hun gjorde noen bemerkelsesverdige funn. Jeg bruker ofte dette eksemplet i mine foredrag om kommunikasjon og retorikk, og vil gjerne dele et uhyre enkelt tips med deg nå:

To små ord som gjør hele forskjellen!
I studien oppdaget Dr. Tasha Eurich at personer med høy selvbevissthet og livskvalitet brukte to enkle ord veldig forskjellig fra andre folk.
Ordene why og what, eller på norsk hvorfor og hva

Dr. Eurich gir oss et rørende eksempel om en av deltakerne i studien, Sarah. Hun fikk brystkreft, og spurte seg selv det samme spørsmålet som de fleste av oss ville spurt: “Hvorfor skjedde dette meg?” Men kan vi egentlig få et konstruktivt svar på dette spørsmålet? Sarah kjente at spørsmålet ble destruktivt og frustrerende, det ble som en dødssetning for henne. Derfor bestemte hun seg for å tenke annerledes. Hun måtte slutte å spør hvorfor, og heller stille  spørsmålet: “Hva kan jeg gjøre med sistuasjonen? Hva vil jeg ha ut av livet mitt?”
Da begynner hjernen straks å tenke på framtidsorienterte løsninger.

Du merker det selv når du leser dette, gjør du ikke?

Etter å ha sett foredraget til Dr. Tasha Eurich, og forelest om det selv, har jeg blitt mye mer bevisst på hvordan jeg bruker disse to små ordene. Når jeg for eksempel gjør en tabbe, eller driter meg skikkelig ut, så hjelper denne bevisstheten meg til å tenke mer konstruktivt og framtidsrettet. Og skulle noe mer alvorlig hende meg i framtiden, så håper jeg at jeg er klok nok til å heller spør Hva enn Hvorfor.

Her kan du se foredraget selv.
Increase your self-awareness with one simple fix

Spør heller hva enn hvorfor.
Lykke til!

Forsidefoto: Irene Mårdalen