Nye foredrag om sosiale medier

Årets første måneder har vært tettpakket og utrolig spennende!
Flere nye samarbeid er i gang både i Norge og internasjonalt.
Forespørselen etter foredrag er stor, og det siste nye er en foredragsrekke om sosiale medier og nettverksbygging.
Utnytter din bedrift det enorme potensiale vi har i sosiale medier? Hvor strukturert jobber dere med dette? Har dere en sosial mediestrategi som står i samsvar med kommunikasjonsstrategien? Målet med foredragene er å gi økt kunnskap og bevissthet rundt bruk av sosiale medier, å bygge gode profiler, å lære gode rutiner i forhold til nettverksbygging og å gi tips om trender og god kommunikasjon i sosiale medier.
Trenger din bedrift mer kunnskap om sosiale medier? Finn mer info her, eller ring: 98 66 70 84