Fantastiske tilbakemeldinger fra Globalskolen!

Synneva hadde en engasjerende formidlingsevne. Veldig ekte og tillitvekkende. Nyttig og inspirerende foredrag og workshop for oss i Globalskolen. Vi har fått et godt utgangspunkt for videre arbeid.
Rektor, Lilli Brenne Røv

Med full pott på alle punkt i evalueringsskjemaet fra Norsk foredragsformidling og tilbakemeldinger som på bildet under, kan jeg ta helg med en god følelse.
Tusen takk til Globalskolen for spennende samarbeid og utrolig varmende og gode ord!
Referanse Globalskolen