Forstår vi effekten av vår egen kommunikasjon? FUELBOX-sertifisering!

Det er gjennom de ansatte virksomheten oppnår resultater. Gjennom involvering og forståelse, gjennom motivasjon og entusiasme. De ansattes trivsel viser igjen på bunnlinja. Også i utfordrende tider…
Dette krever god kommunikasjon i alle ledd, og ledergruppen må gå foran som rollemodeller og oppdragere.

Forstår vi effekten av vår egen kommunikasjon?
Hvordan – og hvilke verktøy bruker vi i lederskap?

FUELBOX®
Jeg er utrolig glad for å kunne fortelle at jeg nylig har blitt sertifisert som fasilitator av kommunikasjonsverktøyet FUELBOX®, og er dermed også en del av FuelTeamet! Fuel It AS er et internasjonalt selskap med opphav på Bryne, mitt eget hjemsted. Berta Lende Røed er administrerende direktør og gründeren bak det hele. Hun er en fryd å samarbeide med!
For mitt eget selskap betyr dette økt kompetanse og flere samarbeidspartnere. For kundene mine betyr det et enda bredere og mer variert tilbud.
Alle mine kunder kan nå få både foredrag, kurs og workshops med utgangspunkt i FUELBOX®. De kan selvsagt også få kjøpe FUELBOX® fra meg!
Siden jeg jobber mest med lederutvikling, team og innovasjon, er det disse boksene jeg  i første omgang fokuserer på.
Er noen interessert i andre bokser, er det bare å spør!

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt!
FuelboxFuelbox sertifisering