Hvordan bli mer synlig ved bruk av sosiale media?

Få det ut!
Hvordan bli mer synlig ved bruk av sosiale media?
Bevisst kommunikasjon i sosiale media, bruk av bilder og video som kommunikasjonsverktøy.
Hvilke kanaler er aktuelle og hvordan bruke disse?
Et interaktivt kurs, der deltakerne bruker egne mobiler eller nettbrett underveis.
Ta kontakt dersom dette er aktuelt for din bedrift eller organisasjon!

post@synneva.no
Kurs i sosiale media