Identitet og lagbygging. Snakker dere om dette på jobb?

Svært mange bedrifter og organisasjoner ønsker å sette mer fokus på kommunikasjon og hvordan man kan skape trivsel, tilhørighet og engasjement. De har sett viktigheten av å fokusere på mennesket, og ser at å løfte hverandre fram gir store gevinster.
Synneva Erland Kommunikasjon har opplevd en enorm pågang i høst, noe som kanskje kan virke overraskende siden vi er midt i det som enkelte kaller for “nedgangstider”. Men det er kanskje nettopp i slike omstillingsprosesser at man trenger å bruke tid på kommunikasjon, identitet og verdier?
Vi tror bestemt at selskaper som tar dette på alvor har et fortrinn i møte med framtiden.
I morgen settes kursen mot Farsund til en kunde som har ønsket seg kurset “Se, lytt, løft hverandre fram!” Vi skal jobbe med lagbygging, identitet, verdier og ikke minst etiske dilemma. Deltakerne skal få gruble litt over hvem de er og hvem de vil være.
Dersom du har definert for deg selv hvem du er, framstår du også tydeligere for andre. Dette gjelder også for et selskap eller en organisasjon.
Når snakket dere på jobben sist om hvem dere er og hvor dere skal hen?

10 råd, Synneva Erland Kommunikasjon