ICOLD Norway

ICOLD er en internasjonal organisasjon for store dam-anlegg, med over 90 deltakerland. I neste uke holdes den årlige kongressen, og dette året skjer det i Stavanger! Over 1200 deltakere er ventet til Stavanger Forum. Synneva Erland Kommunikasjon er prosjektansvarlig for Closing Dinner den 19.06.
Jeg er både konferansier, artist og programansvarlig denne kvelden, og gleder meg stort! I programmet har jeg lagt vekt på å bruke artister kun fra Rogaland, alle med et høyt nasjonalt nivå og kvalitet.

Come to Norway – feel the power!

http://icoldnorway2015.org/

Farewell dinner Come to Norway - Feel the Power