Kurs for DnB Livsforsikring

I neste uke skal jeg til Solstrand Hotel utenfor Bergen og holde kurs for DnB Livsforsikring. Målet med kurset er å styrke lagfølelsen, bli bedre sammen og løfte hverandre fram. Økt trivsel gir økt lønnsomhet!

Vi skal ta for oss tema som livskvalitet, energi, engasjement, samarbeid, prestasjonskultur, kommunikasjon, humankapitalindeksen m.m. I workshop blir deltakerne presentert flere ulike etiske dilemma som kan gi viktige og gode refleksjoner. Dilemma blir brukt med tillatelse fra Øyvind Kvalnes’ bok “Etikk og samfunnsansvar.” Øyvind er filosof og ass. professor ved BI, Oslo.

dnb logo