Trua på mennesket Artikkel om tillit hos Norsk foredragsformidling

Som en av foredragsholderne hos Norsk foredragsformidling er jeg blitt bedt om å skrive en artikkel til inspirasjon og ettertanke på deres nettsider. Artikkelen tar utgangspunkt i tillit, og i foredraget “Tillit og ærlighet i kommunikasjon.” Les artikkelen her: Trua på mennesket.